19001733

TIN TỨC

Nỗ lực khắc phục bất cập BOT giao thông
18/01/2018

"Bộ GTVT nỗ lực tháo gỡ, khắc phục những bất cập tại các trạm thu giá BOT giao thông về phương án tài chính của các dự án, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng."