19001733

TIN TỨC

BOT Điện Bàn miễn giảm phí cho khoảng 1800 phương tiện
08/01/2018

"Chúng tôi đang tập hợp danh sách theo yêu cầu của Bộ GTVT, con số thống kê ban đầu có khoảng 1.800 xe được miễn, giảm phí qua trạm."