19001733

TIN TỨC

Bộ Giao thông hoàn toàn chịu trách nhiệm về hệ thống các trạm BOT
19/01/2018

"Trả lời về những vấn đề liên quan đến các dự án BOT trong thời gian qua, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định, Bộ GTVT hoàn toàn chịu trách nhiệm về hệ thống các trạm BOT và đơn vị này đang tiến hành rà soát lại tổng thể tại các dự án này."