19001733

TIN TỨC

Phải là Doanh nghiệp hoặc HTX mới được kinh doanh vận tải đường thuỷ

24/10/2018

"Theo Nghị định số 128 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy), có hiệu lực từ 24/9, hàng loạt điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy tại Nghị định 110/2014 (về điều kiện kinh doanh vận tải thủy) được bãi bỏ."

<%=title %>
Phải là Doanh nghiệp hoặc HTX mới được kinh doanh vận tải đường thuỷ

Cụ thể, bãi bỏ điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến; vận chuyển khách du lịch; khách ngang sông; vận tải hàng hóa. Trong đó, bỏ các quy định như đối với nhân viên, bộ phận điều hành vận tải và quản lý ATGT, chấp thuận của cơ quan Nhà nước về mở tuyến, biển hiệu du lịch...

Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, các quy định trên trùng với các quy định trong văn bản khác như: quy định phải có đăng ký, đăng kiểm; thuyền viên có chứng chỉ chuyên môn; hoặc can thiệp vào quyền tự tổ chức, điều hành của doanh nghiệp hoặc không cần thiết, ví dụ quy định phải có nơi neo đậu phương tiện.

Cùng đó, điểm mới nổi bật của Nghị định này là cá nhân, tổ chức kinh doanh vận tải thủy phải hoạt động theo mô hình doanh doanh nghiệp hoặc hợp tác xã. Tuy nhiên, theo Cục Đường thủy nội địa VN, các đơn vị, hộ kinh doanh cá thể đã kinh doanh trước ngày nghị định trên có hiệu lực tiếp tục được giữ nguyên mô hình hoạt động.

Liên quan đến kinh doanh cơ sở sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy, nội dung Nghị định 128 cũng quy định cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, có cơ sở vật chất và nhân lực đáp ứng tiêu chuẩn chung.

Cùng đó, Nghị định mới bổ sung quy định điều kiện về phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng thực hành; khu dạy thực hành lái và vận hành máy; nội dung, chương trình và đội ngũ giáo viên đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa...

Theo baogiaothong