Chính sách bồi thường

Tháng Chín 13 2019
Bồi thường thiệt hại

“Cũng như các đơn vị vận tải bắc nam khác, công ty cổ phần vận chuyển Á Châu cũng có những chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ”

Cam kết đền bù, bồi thường của Á Châu:

Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa của Á Châu, chính sách bồi thường nếu hàng hóa bị hư hỏng hoặc thất lạc sẽ được công ty thực hiện theo từng trường hợp cụ thể, các chính sách này được công bố rõ trong mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa của Á Châu để khách hàng có thể dễ dàng nắm bắt.

Theo chính sách bồi thường, chúng tôi sẽ  chấp nhận đền bù trong những trường hợp sau:

    • Thất lạc hàng hóa trong quá trình vận chuyển
    • Hàng hóa hư hỏng trong quá trình vận chuyển do lỗi của Á Châu

Tùy theo cấp độ và tính chất của từng trường hợp cụ thể mà Á Châu sẽ áp dụng mức bồi thường hợp lý theo quy định, đến khi cùng đạt được sự thỏa thuận thống nhất giữa 2 bên.