19001733

TIN TỨC

QUY ĐỊNH VỀ QUÁ CẢNH, VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUÁ CẢNH VÀ TIÊU THỤ HÀNG HÓA QUÁ CẢNH GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA
10/10/2016

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 27/2014/TT-BCT ngày 04 tháng 9 năm 2014 quy định về thủ tục cấp, gia hạn giấy phép quá cảnh, vận chuyển hàng hóa quá cảnh và tiêu thụ hàng hóa quá cảnh theo quy định của Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và...

ĐẨY MẠNH THU MUA, TIÊU THỤ LÚA GẠO HÀNG HÓA
08/10/2016

TTH.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thu mua, tiêu thụ lúa gạo hàng hóa.

TỔNG RÀ SOÁT XE HẾT NIÊN HẠN SỬ DỤNG, QUÁ HẠN KIỂM ĐỊNH
07/10/2016

Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị yêu cầu xử lý phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định.

KHÓ THAY PHƯƠNG THỨC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
06/10/2016

Mặc dù ngành vận tải thủy, vận tải sắt giá khá rẻ so với ngành vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, thế nhưng vận tải đường bộ vẫn chiếm ưu thế và không thể thay thế bằng các loại hình vận tải kia. Nguyên nhân từ đâu? và cần có biện pháp gì để thúc đẩy sự phát triển cân đối giữa các ngành.

840 TỶ ĐỒNG XÂY DỰNG 50 TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE CỐ ĐỊNH
05/10/2016

Dự tính đến năm 2020, trên cả nước sẽ hình thành hệ thống kiểm soát tải trọng trên toàn quốc, đầu tư xây dựng các trạm kiểm tra tải trọng xe cố định.

BĂN KHOĂN BIỂN BÁO CẤM RẼ TRÁI, KHÔNG CẤM QUAY ĐẦU
21/10/2016

Thông tin về biển báo cấm rẽ trái 123a không cấm quay đầu phương tiện sẽ được áp dụng từ ngày 1/11 khiến nhiều lái xe hoang mang bởi không hiểu quy định này có tác dụng gì.